Sterrenbos 26, 6718 GP EDE | + 31 (0)619881920

SkinFood CENTER

Trainingsinstituut Voeding en de Huid

Vitamine C en de huid

Een gezonde huid bevat veel vitamine C. Daarbij bevat de epidermis gemiddeld meer vitamine C dan de dermis. De hoeveelheden vitamine C nemen af met de leeftijd. Ook blootstelling aan UV-licht en luchtverontreiniging verlagen het vitamine C gehalte.

Vitamine C heeft in de huid veel functies:

  • Stimuleert collageen aanmaak
  • Is, in combinatie met vitamine E en glutathion, een krachtige antioxidant tegen vrije radicalen die zijn ontstaan a.g.v. zonschade
  • Speelt een rol bij het remmen van de melanogenese
  • Optimaliseert het verhoorningsproces van de epidermis en verbetert daardoor de barrière-functie
  • Bij wondgenezing zorgt het voor migratie van fibroblasten naar de wond zodat genezing sneller verloopt

Er is een sterke aanwijzing dat vitamine C-waarden in de huid toenemen bij hogere inname, totdat een "plafond" bereikt is. Extra inname leidt daarna niet meer tot toename in de huid.

Tue, 15 October